Městské informační centrum Havířov

městské

Město Havířov

Památky v Havířově

Havířov jako nejmladší město republiky postavené na zelené louce neoplývá  historickými památkami. Přesto zde najdete například empírový zámeček nebo roubenou lidovou stavbu známou pod názvem Kotulova dřevěnka. Za zhlédnutí  stojí jádro města postavené ve stylu socialistického realismu (SORELA), jehož budovy jsou bohatě zdobeny výtvarnými prvky z jihočeské renesance nebo pracovními motivy z dělnického prostředí.