Městské informační centrum Havířov

městské

Město Havířov > Památky

Sakrální památky

19. stol.

Pohřební kaple (Zvonice)

Vlastník: Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířov-Bludovice, Selská
Kulturní památka od 3. 5. 1958, r. č. ÚSKP: 35118/ 8-795

Drobná lidová sakrální architektura z 1. poloviny 19. století. Jedná se o stavbu stojící uprostřed areálu hřbitova sloužící původně jako márnice. Stavba má rozměry 400 x 570 cm, je polygonálně uzavřena. Členěna plochými pilastry bez hlavic. Střecha je pokryta plechem. Nad vchodem je čtyřhranná zděná věžička pro umíráček. Kaple je osvětlena dvěma okny s půlkruhovými záklenky, které jsou paprskovitě členěny. Hranolová věžička je členěna lisénovými rámy s okny s půlkruhovými záklenky, zastřešena je jehlancem s makovicí a železným křížem. Vstup do kaple je opatřen segmentovým zakončením a okosenými hranami, dveře jsou nové dřevěné. Kaple je omítnuta tvrdou omítkou. Průčelí je členěno pilastry s římsovými hlavicemi a korunní profilovanou římsou. Interiér je plochostropý, podvěží je klenuto plackou rámovanou pasy.

1847

Pískovcový kříž

Autor: nezjištěný místní kameník
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova
Kulturní památka od 25. 8. 1994, r. č. ÚSKP: 16757/8-785

Kvalitní kamenická práce z roku 1847, doklad kříže typického pro oblast. Drobná sakrální plastika. Jedná se o čtyřboký pískovcový podstavec, na kterém stojí kříž. Trnož v horní části je profilovaný. Na přední straně podstavce je reliéf sv. Veroniky s rouškou, na níž je hlava Kristova. Krycí deska je profilovaná, na přední a zadní straně uprostřed v 1/3 obloukovitě vypjatá, pod ní je datování 1847, nad tím je reliéf listu. Střední břevno kříže se nahoru zužuje, ve spodní části voluty stočené nahoru, v polovině břevna je římsa, na ní sokl se třemi hořícími srdci. Vpředu je kahan a nástroje umučení. Korpus s bederní rouškou, na hlavě s trnovou korunou. Nad hlavou je štítek s nápisem INRI. Ve středním břevnu dole je kovová lucerna na věčné světlo, završena křížkem. Kříž má především historický význam, pravděpodobně se váže ke konkrétní historické události spojené se životy havířů.

1806

Kamenný kříž

Autor: neznámý místní kameník
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova
Kulturní památka, od 13. 2. 2006, r. č. ÚSKP: 101703

Vysekán z hrubozrnného beskydského pískovce. Základ tvoří jeden stupeň spojený železnými svorníky, na kterém je postaven první díl postamentu (63 x 62 x 96 cm). Nad ním je další díl (100 x 63 x 39 cm) s nápisem na čelní straně v tomto znění: Všem věrným /zemřelým / odpo / činutí věčné dej / Pane! / V roku 1806 vě / nováno zemře / lým rodičam / Jozefa Chlopka. Tento díl má subtilní postranní křídla v dolní partii zvlněná do volut. Nad ním je předstupující římsa (35 x 62 x 100 cm), která nese kříž, jehož postament je kónicky zúžený. Na čelní straně jsou v jemném reliéfu vytvořeny atributy umučení Krista. Základ jejich kompozice tvoří protínající se kopí s tyčí s holubičkou, v jednotlivých polích pak jsou kleště a kladivo, bič, pochodeň, nádoba.

1897

Kříž u kostela sv. Anny

Vlastník: Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov-Město, Farská 302/2, Havířov-Bludovice
Správce: Římskokatolická farnost sv. Anny

Kamenný kříž s nápisem: Pochválen buď Ježíš Kristus a Maria.

1786

Kříž a socha Panny Marie

Vlastník: Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov-Bludovice, Farská 302/2

Před kostelem je umístěn kříž a socha Panny Marie.

Kříž v ulici v ulici U Lipek

Vlastník: soukromá osoba