Městské informační centrum Havířov

městské

Město Havířov > Památky

Kašny a fontány

Kašna

Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova

Tři pilíře

Autor: akad. sochař Oto Cienciala
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova

Výtvarná výzdoba kašny. V jejím středu se pozvedají tři sloupy složené z opracovaných žulových
kvádrů.

50. léta

Hoch s rybou

Autor: akad. sochař Jiří Kemr
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova

Vlastní kašna je vysoká 95 cm, má kruhový půdorys o max. průměru 220 cm. Mísovitý tvar, skelet je zhotoven z umělého kamene formou výdusků do formy a dekorativní výplně jsou vložené do obdélníkových keramických rámů.

2007

Brána s kyvadlem a pramenem

Autor: Karel Holub, akad. sochař Štefan Milkov
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova
Devět metrů vysoká brána s pohybujícím se kyvadlem a pramenem. Byla vybrána ve veřejné soutěži, kterou vypsal Magistrát města Havířova v říjnu 2002. Do soutěže se přihlásilo 13 umělců z celé České republiky. Vedení města vystavilo modely artefaktů a Havířované mohli vyjádřit svůj názor prostřednictvím ankety. V ní bylo doručeno více než 4 tisíce hlasovacích lístků. Nejvíce hlasů získalo dílo místního umělce. Avšak cena 22 milionů korun byla neúnosná a přednost dostala socha, která se umístila na druhém místě. Brána s kyvadlem a pramenem zvítězila v hlasování odborné komise.