Městské informační centrum Havířov

městské

Město Havířov > Památky

Válečné hroby, pietní místa, pomníky a pamětní desky

1949

Památník životické tragédie

Autor: akad. sochař Franciszek Świder
Vlastník: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín
Národní kulturní památka od 19. 4. 1989, r. č. ÚSKP: 11799/8-794
Nařízení vlády č.171/1998 Sb.: Areál památníku tvořený nemovitými objekty na pozemku vymezeném prostorovými
identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku.
Válečný hrob dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech, Havířov – číslo VH: CZE-8108-30206

Památník je symbolem utrpení a boje lidu na Těšínsku v období druhé světové války. Byl slavnostně odhalen v roce 1949 u příležitosti pátého výročí „životické tragédie“. Připomíná tragickou událost, která se stala 6. srpna 1944. Příslušníci těšínského a katovického gestapa v doprovodu německých četníků zatýkali obyvatele, kteří se nemohli prokázat potvrzením o německé státní příslušnosti. Celkem 36 mužů ze Životic a okolních vesnic (z toho 28 Poláků a 8 Čechů) pak postříleli poblíž jejich domovů, aniž by je vyslýchali. Likvidační akce byla motivována předchozí noční přestřelkou v životickém hostinci. V roce 1984 byla v blízkosti památníku postavena budova, která je dnes pobočkou Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Pomník je tvořen žulovou stěnou se jmény obětí a monumentálním pískovcovým sousoším. 

Reliéfní text je psán kapitálou: NA PAMĚŤ HROZNÉHO NACISTICKÉHO VRAŽDĚNÍ V ŽIVOTICÍCH DNE 6. 8. 1944 A NA PAMĚŤ VŠECH OBĚTÍ KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ // Výčet jmen je následující, pouze místo čárek oddělující jednotlivá jména jsou reliéfní kosočtverce: TADEUSZ BARON, ROBERT BORSKI, HENRYK BUJOK, FRANTIŠEK DUDA, JOSEF DUDA, HENRYK GABZDYL, JEN GABZDYL, ANTONÍN GUZIUR, EMIL GUZIUR, KAROL HAWLIK, HENRYK CHODURA, VINCENC CHROMIK, ALOJZY KADURA, FRANCIZSEK KISZKA, LUDWIK KISZKA, FRANCISZEK KISZKA Ml., JAN KLIMAS, LEOPOLD KOŹUSNIK, ZENON KOŹUSNIK, JÓZEF KRAINA, KAROL KRZYSTEK, JOSEF KUBIENA, ANTONI MROWIEC, TADEUSZ MROWIEC, ALBIN MRÓZEK, ALOJZY PALOWSKI, KAROL PAWLAS, ANTONÍN PIEGRZYMEK, RAFAL POLOK, RUDOLF ROZBRÓJ, ERWIN SZELONG, JÓZEF WACLAWIK, ADOLF WAJNER, JÓZEF WALOSZEK, TEODOR WARCOP, JÓZEF WARZECHA, KAROL BARON, KAROL CHODURA, JOSEF DELONG, MARTA GABZDYL, SIGMUND GRUNBAUM, GERTRUDA GRUNBAUMOVÁ, IRMA GRUNBAUMOVÁ, JOZEF HALOSZ, JOZEF KLIMOSZEK, KAROL KLIMOSZEK, HELENA KLIMOSZEK, BOLESLAV KRZYSTEK, JOZEF NOWAK, FRANTISZEK PAWLAS, BRONOSLAVA PAWLAS, ADOLF POLLAK, LAURA PRYMUSOVA.

Před žulovou deskou je na třech stupních v její ose umístěna asi dvoumetrová socha z pískovce, znázorňující matku s dítětem v náručí, která se sklání nad padlým mužem. Replika původního kříže, který byl původně součástí památníku, je nyní osazena na novém žulovém pilíři s nápisem 6. VIII. 1944 před hromadným hrobem obětí, který je krytý žulovými deskami. Celá dispozice památníku je proti původnímu stavu značně pozměněna. Památník je dokladem pohnuté historie Slezska za druhé světové války.

1835

Náhrobek hraběte Fridricha von Arco

Autor: neznámý
Vlastník: Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov-Město, Farská 302/2, Havířov-Bludovice
Kulturní památka od 24. 10. 1991, r. č. ÚSKP: 20469/8-3174

Hodnotný empírový náhrobek říšského hraběte Friedricha von Arco (držitele panství Šumbarku) z bílého mramoru z roku 1835 se nachází na bývalém hřbitově před filiálním kostelem sv. Anny. Původně byl umístěn na starém hřbitově, který ustoupil stavbě nádraží. Na erbovní desce je erb Fridricha Arco, tvořený čtvrceným štítem, umístěným na prsou říšského dvojhlavého orla. Na štítě je knížecí koruna, nad hlavami orla je hraběcí koruna. Na čelní straně podstavce je rytý německý nápis: Ruhestaette / Steiner Hochgeboren des Heren Reichs-Grafen / Fridrich von Arco, Herr auf Schumbarg, / geb: d: 11. Novbr: 1798; gest: d: 21. Septbr: 1835. / Sanft ruhe seine Asche.// Po stranách podstavce jsou zkřížené reliéfní ratolesti, na zadní straně reliéfní had stočený do kruhu s dvěma pochodněmi po stranách.

1949

Hromadný hrob sovětských válečných zajatců

Autor: Alois Fabisz
Vlastník: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Kulturní památka od 3. 5. 1958, r. č. ÚSKP: 17975/8-2171
Válečný hrob dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech
Evidence válečných hrobů: Moravskoslezský, Havířov, číslo VH: CZE-8108-7649

Žulová leštěná deska s rytým písmem. Pětidílné stupňovité hrobové pole má každou část samostatně orámovanou. V horní části je deska, do které je vyryt text: Památce rudoarmějcům / umučeným germánskými uchvatiteli / v Suché /, azbuka – Věčnaja pamjať zamučeným / bojcam Krasnoj Armii / germanskimi zachvatčikami v Suche / Ó drahá Rusi, Rusi rodná / vypilas celou hořkost do dna / a ni jen několik mých vět / věčnaja paměť všechněm tvojim! / To oni zachránili svět //. V horní části v pravém rohu je zkřížený srp a kladivo, v levém pěticípá hvězda. Na tomto místě je pohřbeno 42 rudoarmějců, zastřelených v dole František, kde pracovali jako váleční zajatci. Pomník byl odhalen v roce 1949. Rekonstruován byl v letech 1995-1996.

2006

Pamětní deska Manfredu Koselovi

Autor: Ethics, s.r.o., Ostrava
Vlastník: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město

Manfred Kosel stál v roce 1965 u zrodu atletického oddílu TJ Slavia Havířov a zasloužil se o vybudování tréninkového střediska mládeže. Působil mnoho let jako vedoucí trenér a dovedl k titulům a medailím největší počet závodníků v historii oddílu. Byl členem sportovní komise Rady města Havířova a v roce 1997 byl oceněn městem jako zasloužilý pracovník tělesné výchovy a sportu. Pamětní deska je skleněná  s potiskem.

2006

Pamětní deska Karolu Kurjanovi

Autor: Ethics, s.r.o., Ostrava
Vlastník: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město

Karol Kurjan (1932-1979) byl zakladatelem loutkového divadla v Havířově. Deska je skleněná  s potiskem.

2013

Pamětní deska Jiřímu Tibitanzlovi

Autor: Ethics, s.r.o., Ostrava
Vlastník: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město

Jiří Tibitanzl byl havířovský herec a divadelník, zakladatel divadelního festivalu malých profesionálních divadel pro dětí – MINITERATRO v Havířově. Pamětní deska je skleněná s potiskem.