Městské informační centrum Havířov

městské

Město Havířov > Památky

Ostatní památky

1981

Základní kámen města Havířova

Autor: akad. sochař Václav Fidrich
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova

Zhotoven ze slezské žuly z lomu v Červené Vodě a opatřen bronzovým znakem města. Původně byl postaven před kinem Radost. V roce 1995 byl odinstalován a uložen na Technických službách, v roce 2000 byl umístěn na nové místo před magistrát. Text: Základní kámen města Havířova 1955.

2002

Fosilie - zkamenělý kmen

Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova

V červnu roku 2002 byl při dobývání ve stropě porubu 81 115 odkryt zkamenělý kmen stromu. Porub byl dobýván v porubských vrstvách ostravského souvrství ve sloji č. 481 – Neznámé 3 – v prvním důlním poli závodu Dukla. Místo nálezu tohoto unikátu se nacházelo 810 m pod povrchem. Stratigraficky fosilie patří ke spodnímu namuru a její stáří je odhadováno na 310 milionů let.