Městské informační centrum Havířov

městské

Město Havířov > Tipy na výlety

Havířov

Kotulova dřevěnka

Kotulova dřevěnka patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku. Byla postavena v roce 1781 a je posledním dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Od roku 1979 je zde umístěna expozice lidového bydlení z přelomu 19. a 20. století a od roku 1999 je zpřístupněna hospodářská budova s expozicí zemědělství. Expozice bydlení prezentuje vybavení interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.

Památník životické tragédie

Památník je symbolem utrpení a boje lidu na Těšínsku v období 2. světové války. Byl slavnostně odhalen v roce 1949 u příležitosti pátého výročí „životické tragédie“. Připomíná tragickou událost, která se stala dne 6. srpna 1944. Příslušníci těšínského a katovického gestapa v doprovodu německých četníků zatýkali obyvatele, kteří se nemohli prokázat potvrzením o německé státní příslušnosti. Celkem 36 mužů ze Životic a okolních vesnic (z toho 28 Poláků a 8 Čechů) pak postříleli poblíž jejich domovů, aniž by je vyslýchali. Likvidační akce byla motivována předchozí noční přestřelkou v životickém hostinci.
V roce 1984 byla v blízkosti památníku postavena moderní budova, která je dnes pobočkou Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Pomník je v současnosti tvořen žulovou stěnou s původním nápisem a jmény obětí a monumentálním pískovcovým sousoším. 

Sorela - architektura 50. let minulého století

V 50. letech minulého století bylo jádro Havířova vstavěno architekturou zvanou socialistický realismus.  V tehdejším Československu používaný název SORELA vznikl, podle jednoho zdroje, z počátečních písmen slov SOcialistický REaLismus v Architektuře, podle jiného zdroje ze slov SOcialistický REalismus a poslední slabika je první slabikou příjmení architekta LAkomého. Architektura se značí širokými bulváry na protější straně uzavřenými dvorky, kde je kladen důraz na značnou symetrii. Součásti stylu Sorela jsou sgrafita, sochařská výzdoba v budovatelském nádechu, ale i spousta zeleně. Zóna je ohraničena na jedné straně lesoparkem Stromovka, na straně druhé meandry Lučiny. Na severozápadě (směrem od Ostravy) je do chráněného území zahrnut zámek a kostel sv. Anny, na jihovýchodě památková zóna končí kinem Centrum. Zóna byla v roce 1992 vyhlášena chráněnou zónou s názvem SORELA.

Meandry řeky Lučiny

Meandry řeky Lučiny jsou zapsány jako přírodní památka od roku 1992. Řeka Lučina svým neregulovatelným tokem vytvořila své specifické zákruty (meandry), kde se hojně daří širokému spectru rostlin i živočichů.

Pozvánka na akci - Expozice

Stálá výstavní expozice Historie psaná uhlím

Expozice se zabývá historii budování města Havířov a hornictvím na území Havířova a okolních měst.

 

Archa projekt (muzeum civilní obrany)

Podzemní protiatomový kryt v areálu bývalého dolu Dukla prošel a nadále prochází rekonstrukcí svých 6ti pater. Je zde vybudováno Muzeum civilní ochrany a je přístupné veřejnosti po předešlé domluvě.

Vyhlídková věž Důl František

Betonová skipová věž zůstala v Horní Suché i po ukončení hornické činnosti. Vyhlídky z této věže jsou umožněny jen v době „Měsíce věží a rozhleden“, tj. v měsících září-říjen. V tomto období se věž zpřístupňuje veřejnosti. Přesné termíny jsou vždy uveřejněny na webových stránkách Obce Horní Suchá.