Městské informační centrum Havířov

městské

Pozvání na akci - Festival muzejních nocí

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ

Ve dnech 17. května  15. června 2024 se uskuteční 20. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty.

Národní zahájení 20. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 17. května 2024 od 14.00 hodin v Pardubicích.

Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku Muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje obrovské množství měst i institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí a významným kulturním fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku začíná tato význačná událost oboru muzejnictví Národním zahájením, které se každoročně uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů České republiky a některým z krajů ČR.

Festival muzejních nocí navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.

Přijďte tento svátek oslavit společně s muzejníky!

Festival muzejních nocí se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

Přihlášená muzea a tematické akce v moravskoslezském kraji:

https://www.cz-museums.cz/prihlasky/festival_muzejnich_noci/moravskoslezsky-kraj

 

Pozvání na akci - Festival muzejních nocí

Datum

Pá | 17. května 2024 - So | 15. června 2024
Ongoing...

Kontakt

Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s.
Telefon
224 210 037
Email
amg@cz-museums.cz
Webová stránka
https://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni