Městské informační centrum Havířov

městské

V PRACHU NA PARAPETU BYTÍ

Dosavadní tvorbu Terezy Samkové charakterizuje práce s přírodními strukturami, prožitky a symbolickými motivy. Samková se nevěnuje pouze jednomu médiu, ale snaží se pro určité fragmenty tvorby najít to nejlepší možné vyjádření. Pro nejvhodnější uchopení tématu využívá rozličných médií a přístupů souznění spolu se současným působením více smyslových dojmů. Transcendentní skutečnosti spolu s každodenností a následným vytržením z reality se v díle vzájemně prolínají a ovlivňují. Obrazy s tematikou intimnosti a neprostupnosti na hranici s ukotvením ve společnosti doprovází klíčová slova jako dotek, myšlenky, vrstvení, tělo, pravda, prostor či rozjímání. Filozofické pojetí materiálovosti hmot a faktického užití konkrétní barevnosti dokládá typickou mnohovrstevnatost a komplexnost uvažování a tvoření Samkové.

Hlavní roli v obrazech malířky hraje především příroda, nalezené fragmenty souvislostí, životní události a symbolika. Skládání a vrstvení do koláží spolu s geometrickými liniemi a amorfními barevnými skvrnami protínajícími volně plynoucí dílo navzájem prosakují do hermeticky uzavřených elementů osobní historie. Plošnost obrazů se mísí s prostorovostí a vnitřní mytologií jednotlivých vrstev obrazu. Prožívání a nacházení svého vnitřního záchytného bodu nabízí letmý pohled do iluzivního osobitého světa a světa procesu symbolizace. Autorka rekonstruuje jednotlivé pohledy perspektivy a skládá je do nekonečných souvislostí.

Výstava V prachu na parapetu bytí koncipovaná pro Galerii Krystal zahrnuje starší i nová díla autorky, jenž doplňují doprovodné objekty. Osobitý přístup k jednotlivým fragmentům v obrazech opět dokládá důmyslné a individuální propojení s vystavovanými objekty a celkové zahrnutí půdorysu galerie do instalace. Samková se zde zabývá problematikou vnitřního světa, pamětí i vzpomínkami a zrcadlení jejich transformace a popudů přesahujících rámec běžného života.

Tereza Samková (*1996, Opava) vystudovala pod vedením doc. MgA. Františka Kowolowského a MgA. Jiřího Kuděly, Ph.D. ateliér Malby II. na Fakultě umění Ostravské univerzitě. V současnosti zde dále studuje obor Produkce a management v kulturně kreativních odvětvích. Ve své tvorbě se v poslední době věnuje zejména malbě, ale její zájmy jsou široké. Zajímá se rovněž o psaní poezie, jež představuje pro autorku další pole zkoumání a současně navazuje na její vizuální tvorbu.

 

 

 

Datum

Pá | 28. dubna 2023 - Čt | 29. června 2023
Expired!

Místo konání

Galerie Krystal, Dělnická 18, Havířov-Město
Kategorie

Kontakt

Galerie Krystal
Telefon
777 117 152
Email
info@malinadesign.cz
Webová stránka
https://galeriekrystal.cz/