Městské informační centrum Havířov

městské

Pozvání na akci - Výstava

STELLAR – Milan Cieslar

Milan Cieslar se ve své výtvarné tvorbě zabývá automatickou malbou, kterou propojuje s otisky. Řízená náhoda a otisk
je nedílnou součástí výtvarné produkce. Prostupování grafických a malířských médií umožňuje hledání nových vizuálních
pohledů. Zabývá se reorganizací vlastní umělecké tvorby, postprodukuje svá již jednou hotová plátna k situaci prvotního
obrazu, k výchozí ploše šepsů, jež je startovací čarou malířského usilování.

Výtvarné práce Milana Cieslera jsou východiskem k jeho dalším experimentům. Autor pracuje v sériích, které se navzájem
doplňují. Prověřuje všechny dané možnosti, cvičí imaginaci. Je ovládán nutkavou potřebou zhmotnit útržky vzpomínek,
pocitů, asociací, podprahových vjemů nevědomí. Bez přestání hledá odpovědi.

Pozvání na akci - Výstava

 

Datum

Út - Čt | 7. - 30. Listopad 2023
Ongoing...

Místo konání

Výstavní síň Viléma Wünscheho, KD Leoše Janáčka, Dlouhá tř. 46, Havířov-Podlesí
Kategorie

Kontakt

Městské kulturní středisko
Telefon
596 808 011
Email
sekretariatmks@mkshavirov.cz
Webová stránka
https://www.mkshavirov.cz/