Městské informační centrum Havířov

městské

Přihlaste svůj projekt do participativního rozpočtu!

V rámci rozpočtu města Havířova bylo také pro rok 2023 uvolněno 5 milionů korun pro další ročník participativního rozpočtu. Návrhy projektů mohou občané posílat do konce ledna 2023 a jsou přijímány buď elektronickou formou do e-mailu, nebo písemnou na adresu magistrátu.

Návrhy mohou podávat občané, kteří dosáhli věku 15 let a kteří žijí v části města, jíž se návrh projektu týká. Po konečném odborném posouzení návrhů pracovní skupinou budou všechny realizovatelné návrhy předány předsedům občanských komisí jednotlivých částí města. Tyto komise rozhodnou, které 3 návrhy zařadí do veřejného hlasování. Hlasování pak bude probíhat během měsíce června.

Město poté uskuteční vítězné projekty, jeden v každé z osmi městských částí. V případě, že skutečné finanční náklady na vítězný projekt budou nižší než vymezená finanční částka pro danou část města, bude možné v případě dostatečných finančních prostředků realizovat i další projekt v pořadí.

Konkrétní návrhy jsou přijímány elektronickou formou do e-mailu koordinátora PaRo PaRo@Havirov-city.cz nebo na Posta@Havirov-city.cz. Písemnou formou pak na adresu: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město (bude-li návrh doručován v obálce, viditelně ji označte textem PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET).

Jakékoliv dotazy týkající se participativního rozpočtu pomůže objasnit koordinátorka participativního rozpočtu Lucie Rybářová na telefonu 596 803 198, kancelář B603, odbor ekonomický.

Všechny potřebné informace a formuláře naleznete ZDE