Městské informační centrum Havířov

městské

Kreditní jízdenky DPO

Nově si můžete v informačním centru zakoupit Kreditní jízdenku DPO. Cena jízdenky je 120 Kč, hodnota kreditu je 100 Kč.